fbpx

Volleytours.com rese- och bokningsvillkor

Vänligen försäkra dig om att du har koll på våra resevillkor för paketresor. Du kan ladda ner de fullständiga villkoren här nedan eller läsa en sammanfattning av de vanligast förekommande frågorna och de villkor som berörs. Om du känner dig obekväm med den formella engelskan i dokumentet är du välkommen att skicka oss ett mail till info@volleytours.com med dina frågor. Vi hjälper gärna till!
Vad gäller om jag vill avboka min resa?

Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsägningen ske skriftligen via e‐post till info@volleytours.com

Resenären har rätt att avbeställa en paketresa. Vid rese­närens avbeställning har arrangören rätt att få ersätt­ning för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan i sina kompletterande villkor ange skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om det inte finns några standardiserade uppsägnings­avgifter, har resenären rätt att få tillbaka paketresans pris med avdrag för sådana kostnader som arrangören ska betala. Arrangören ska på begäran av resenären skriftligen redovisa hur kostnaderna beräknats. 

  • Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före avresa ska resenären betala 10% av resans pris
  • vid avbeställning 60 till 31 dagar före avresa ska resenären betala 25% av resans pris
  • vid avbeställning 30 dagar till 15 dagar före av­resa ska resenären betala 50 % av resans pris
  • sker avbeställningen senare än 15 dagar före av­resa ska resenären betala hela resans pris.
IMG_2584-kopia.jpg